Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 4.

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE CITACÍ


Doporučení 50A

50A.1.  U citace jména, které bylo neplatně zveřejněno jako synonymum, by měly být připojeny výrazy „jako synonymum [as synonym]“ nebo „pro syn.“

Doporučení 50B

50B.1.  U citace nomen nudum by mělo být jeho postavení označeno přidáním výrazů „nomen nudum“ nebo „nom. nud.“


Příklad 1.  Jméno „Carex bebbii“ (Olney, Car. Bor.-Am. 2: 12. 1871) zveřejněné bez popisu nebo diagnózy by mělo být citováno jako Carex bebbii Olney, nomen nudum (nebo nom. nud.).


Doporučení 50C

50C.1.  Za citací mladšího homonyma by mělo následovat jméno autora staršího homonyma, před nímž má být výraz „non“, nejlépe i s uvedením data zneřejnění. V některých případech je vhodné citovat i jakákoli další homonyma, před nimiž má být výraz „nec“.


Příklad 1.  Ulmus racemosa Thomas in Amer. J. Sci. Arts 19: 170. 1831, non Borkh. 1800; Lindera Thunb., Nov. Gen. Pl.: 64. 1783, non Adans. 1763; Bartlingia Brongn. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 10: 373. 1827, non Rchb. 1824 nec F. Muell. 1882.


Doporučení 50D

50D.1.  Chybná určení (záměny) by neměla být zahrnována do seznamu synonym, ale měla by být uvedena až za nimi. Chybně použité jméno by mělo být označeno výrazem „auct. non“, za nímž by mělo následovat jméno původního autora a bibliografický odkaz na chybné určení.


Příklad 1.  Ficus stortophylla Warb. in Ann. Mus. Congo Belge, B, Bot., ser. 4, 1: 32. 1904. F. irumuënsis De Wild., Pl. Bequaert. 1: 341. 1922. F. exasperata auct. non Vahl: De Wildeman & Durand in Ann. Mus. Congo Belge, B, Bot., ser. 2, 1: 54. 1899; De Wildeman, Miss. Em. Laurent: 26. 1905; Durand & Durand, Syll. Fl. Congol.: 505. 1909.


Doporučení 50E

50E.1.  Je-li rodové nebo druhové jméno přijato jako nomen conservandum (viz Čl. 14 a Dodatek IIIa, IIIb), v plné citaci by měla být uvedena zkratka „nom. cons.


Příklad 1.  Protea L., Mant. Pl.: 187. 1771, nom. cons., non L. 1753; Combretum Loefl. (1758), nom. cons. [= Grislea L. 1753].


50E.2.  Je-li žádoucí označit sankcionované postavení jmen hub přijatých Persoonem nebo Friesem (vizi Čl. 13.1.(d)), za citací by mělo být uvedeno „: Pers.“ nebo „: Fr.“


Příklad 2.  Jméno Boletus piperatus Bull. (Herb. France: t. 451, f. 2. 1790) přijal Fries (Syst. Mycol. 1: 388. 1821) a bylo tím sankcionováno. Může tedy být citováno jako B. piperatus Bull.: Fr.


Doporučení 50F

50F.1.  Je-li citováno jméno se změnami vůči tvaru, ve kterém bylo původně zveřejněno, pak je vhodné v plných citacích uvádět i jeho přesný původní tvar, nejlépe v jednoduchých nebo dvojitých úvozovkách.


Příklad 1.  Pyrus calleryana Decne. (P. mairei H. Lév. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 189. 1913, „Pirus“ ).

Příklad 2.  Zanthoxylum cribrosum Spreng., Syst. Veg. 1: 946. 1825, „Xanthoxylon“. (Z. caribaeum var. floridanum (Nutt.) A. Gray in Proc. Amer. Acad. Arts 23: 225, 1888, „Xanthoxylum“ ).

Příklad 3.  Spathiphyllum solomonense Nicolson in Amer. J. Bot. 54: 496. 1967, „solomonensis“.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA