Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)


Duplikát

   „Duplikát“ v tomto případě i jinde má obvyklý význam z herbářové kurátorské praxe. Je to část jednoho sběru jediného druhu nebo vnitrodruhového taxonu sbíraného sběratelem ve stejné době. Autor vybírající lektotyp musí brát vždy v úvahu možnost směsného sběru a musí tak činit s přiměřenou opatrností.

 


zpět

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA