Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)


Fosilní

V tomto Kódu se termínem "fosilní" označuje taxon, jehož jméno je založeno na fosilním typu,

a termínem "nefosilní" taxon, jehož jméno je založeno na nefosilním (recentním) typu.

(viz Čl. 13.3)

 


zpět

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA