Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

Pramen: http://nic.savba.sk/sav/inst/botu/SBS1/kod/titul.htm (slovensky)


Klíč k číslování článků, poznámek a doporučení

Klíč zahrnuje pouze ty články, poznámky a doporučení, která jsou nová,
nejnověji vypuštěná nebo jejichž číslování se změnilo. Příklady jsou vynechány.

1. Berlínský kód – Tokijský kód

Berlín Tokyo   Berlín Tokyo
Pre. 7
Pre. 8-10
4.1
4.3-3
7.3
7.4
7.4 pod čarou
7.5
7.6-9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7, Pozn. 1
7, Pozn. 2
7B.1
7B.2-4
7B.5-6
7B.7
7C
8.1
8.1 pod čarou
8.2-3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9A.1
10.3
10.4-5
10, Pozn. 1
10A
11.2-3
11.4
13.1(d) p.p.
14.8
14.9
14.10-11
14.12
14, Pozn. 1
14, Pozn. 2
 
15
15A
16, Pozn. 1
19.2-3
19.4-5
19.6-7
19A.1
22.2-5
23.6(a)+(b)
23.6(c)
23B.1
24.5
Pre. 7 + 8
Pre. 9-11
4.1 + 4.2
4.3-4
9.1
9.9
9.7 pod čarou
9.2 + 9, Pozn. 3
9.3-6
9.11
7.3
7.4 p.p.
7.5
7.7 p.p.
7.7 p.p.
14.8
8.4
7.9
7.8
7.6
9, Pozn. 1
7, Pozn. 1
9A.1-3
9A.5-6
10A
9B
9.13 + 10.5
9.4 pod čarou
7.10-11
9.14
9.12
8.1
9.10
8.3
8A.3 +8.5
8.2
8B.1
10.4
10.6-7
10, Pozn. 3
10, Pozn. 2
11.3-4
11.9
15.1 p.p.
14.9
14.10 + 15.2
14.11-12
14.13 +15.1 p.p.
14, Pozn. 3 +
+ 15, Pozn. 1
14.14
14A
16, Pozn. 2
19.3-4
19.6-7
19A.2
22.3-6
23.6(b)
23.6(a) + (c)
23A.3
24, Pozn. 1
 
24, Pozn. 1
26.2
29.2-4
29A
30.1-2
30A
31.1
31, Pozn. 1
32.2-6
32 Pozn. 1
33.2
33.2 pod čarou
33.3-5
33, Pozn. 1
34.1 + 34.2
34.3
40.2
42.2
42, Pozn. 1
42, Pozn. 2
45.2-4
46.2
46.3
50A.2
51-54
55.1
55.2
56
57.1
57.2-3
57, Pozn. 1
57A
58.1
60.1
61
61A.1
61A.2
61A.3
61A.4
62-63
64.1-3
64.3 pod čarou
64.4
64.5
64, Pozn. 1
65
68
69.1-2
69.3
69.4
72.1-2
72, Pozn. 1
72A
73.1-9
73.10
73, Pozn. 1-3
73A-1
75.1
75.2-4
75, Pozn. 1
75, Pozn. 2
76
76A
Dodat. IIIB p.p
24, Pozn. 2
26.3
30.1-3
30A
31.1-2
31A
30.4
30, Pozn. 1
32.3-7
33.2 + 33.3
33, Pozn. 1
33.4-6
33, Pozn. 2
34.1
34.2
11.8
42.3
42.2
42.4
45.3-5
46, Pozn. 1
46.4 + 46.5
7.4 p.p.
11.5-6
11, Pozn. 2
11.7
11.2
19A.1
21B.3
24B.2
51-52
53.1-3
53.4
53.5 + 53, Pozn. 2
53.6
53, Pozn. 1
54
55
56.1-2
57.1
58.1-2
58.3
58A
60.1-9
60.11
60, Pozn. 1-3
60A-1
61.1
61.3-5
61.2
61 Pozn. 1
62
62A
14, Pozn. 2

2. Tokijský kód – Berlínský kód

Tokyo Berlín   Tokyo Berlín
Pre.7 + 8
Pre.9-11
4.1 + 4.2
4.3-4
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10-11
7, Pozn. 1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8A.1 + 8A.2
8A.3
8B.1
8B.2
9.1
9.2
9.3-9.4
9.4 pod čarou
9.5-9.6
9.7 + 9,8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9, Pozn. 1
9, Pozn. 2
9, Pozn. 3
9A.1-3
9A.4
9A.5-6
9B
10.3
10.4
10.5
10.6-7
10, Pozn. 1
10, Pozn. 2
10, Pozn. 3
10A
11.2
11.3-4
11.5-6
11.7
11.8
11.9
11, Pozn. 1
11, Pozn. 2
14.8
14.9-13
14.14
14, Pozn. 1
14, Pozn. 2
14, Pozn. 3
14A
15.1
15.2
15.3+4+5+6
15, Pozn. 1
16, Pozn. 1
16, Pozn. 2
19.2
19.3-4
19.5
Pre.7
Pre.8-10
4.1
4.2-3
7.11
7.12 + 55.2
7.13
7.21
7.16 + 7.14
7.20
7.19
8.2-3
7, Pozn. 2
9.1
9.5
9.3
7.18
9.4 p.p.
9.4 p.p.
9A.1
7.3
7.5 p.p.
7.6-7.7
8.1 pod čarou
7.8-7.9
7.4
9.2
7.10
8.5
8.1 p.p.
8.4
7, Pozn. 1
7.5 p.p.
7B.2-4
7B.5-6
7C
10.3
8.1 p.p.
10.4-5
10A
10, Pozn. 1
7B.7
60.1
11.2-3
57.2-3
58.1
40.2
11.4
57, Pozn. 1
7.17
14.8-12
15
Dodat. IIIB p.p.
14, Pozn. 2 p.p.
15A
13.1 (d) p.p.+ 14.12 p.p.
14.9 p.p.
14, Pozn. 2 p.p.
16, Pozn. 1
19.2-3
 
19.6-7
19A.1
19A.2
21B.3
22.2
22.3-6
23.6(a)
23.6(b)
23.6(c)
23.7 + 23.8
23A.3
24, Pozn. 1
24, Pozn. 2
24B.2
26.2
26.3
30.1-3
30.4
30, Pozn. 1
30A
31.1-2
31A
32.2
32.3-7
32.8 + 32.9
32, Pozn. 1
32F
33.2 + 33.3
33.4-6
33, Pozn. 1
33, Pozn. 2
34.1
34.2
36.3
42.2
42.3
42.4
45.2
45.3-5
46.2 + 46.3
46.4 + 46.5
46.6
46, Pozn. 1
46, Pozn. 2
46A, Pozn. 1
49, Pozn. 1
51-52
53.1-3
53.4
53.5
53.6
53, Pozn. 1
53 ,Pozn. 2
54
55
56.1-2
57.1
58.1-2
58.3
58A
60.1-9
60.10
60.11
60, Pozn. 1-3
60A-I
61.1
61.2
61.3-5
61, Pozn. 1
62
62A
Dodat. V
 
19.6-7
61A.1
19A.1
61A.2
22.2-5
23.6(c) p.p.
23.6(a) + (b)
23.6(c) p.p.
23B.1
24.5
24, Pozn. 1
61A.3
26.2
29.2-4
31.1
31, Pozn. 1
29A
30.1-2
30A
32.2-6
33.2
33.3-5
33.2 pod čarou
33, Pozn. 1
34.1 + 34.2
34.3
42, Pozn. 1
42.2
42, Pozn. 2
45.2-4
46.3
46.2
62-63
64.1-3
64.3 pod čarou
64.4 p.p.
64.5
64, Pozn. 1
64.4 p.p.
65
68
69.1-2
69.4
72.1-2
72, Pozn. 1
72A
73.1-9
73.10
73, Pozn. 1-3
73A-I
75.1
75, Pozn. 1
75.2-4
75, Pozn. 2
76
76A
 

 

česky  <<  OBSAH  >>  po slovensky

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA