Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)


 

Předchozí vydání Kódu (1978, Čl. H.10 a odpovídající články v dřívějších vydáních) povolovala podle ustanovení odpovídajících Čl. H.12 jen jednu hierarchickou úroveň. Tato hierarchická úroveň odpovídala úrovni variety a kategorie byla nazývána "notomorfa".

 


ZPĚT

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA