Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)


ODDÍL I.   ZÁSADY


Zásada I

   Botanická nomenklatura je nezávislá na zoologické a bakteriologické nomenklatuře. Tento Kód platí jednotně pro jména taxonomických skupin považovaných za rostliny bez ohledu na to, zda tyto skupiny byly nebo nebyly původně považovány za rostliny.

Zásada II

   Použití jmen taxonomických skupin se určuje pomocí nomenklatorických typů.

Zásada III

   Pojmenování taxonomické skupiny se zakládá na principu priority zveřejnění.

Zásada IV

   Každá taxonomická skupina v určitém vymezení, postavení a hierarchické úrovni, s výjimkou některých zvláštních případů, může mít jen jedno správné jméno, a to nejstarší, které je v souladu s pravidly.

Zásada V

   Vědecká jména taxonomických skupin se bez ohledu na jejich původ považují za latinská.

Zásada VI

   Pravidla nomenklatury jsou retroaktivní (zpětně platná), pokud jejich působnost není výslovně vymezena.

 


česky  <<  OBSAH  >>  po slovensky

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA