Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)


Protolog

   Protolog (z řeckého protos – prvý, logos – rozhovor, úvaha): všechno, co je spojeno se jménem při jeho platném zveřejnění, t.j. popis nebo diagnóza, ilustrace, odkazy, synonymika, geografické údaje, citace dokladových exemplářů, diskuse, poznámky.


zpět

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA