Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)


SEZNAM ZBÝVAJÍCÍCH DODATKŮ

Dodatek II A:    Nomina familiarum algarum, fungorum et pteridophytorum conservanda et rejicienda

Dodatek II B:    Nomina familiarum bryophytorum et spermatophytorum conservanda

Dodatek III A:   Nomina generica conservanda et rejicienda

Dodatek III B:   Nomina specifica conservanda et rejicienda

Dodatek IV:  Nomina utique rejicienda (B. Fungi, C. Bryophyta, E. Spermatophyta)

Dodatek V:    Opera utique opressa

 


Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA