Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

Pramen: http://nic.savba.sk/sav/inst/botu/SBS1/kod/titul.htm (slovensky)


Několik slov úvodem k slovenskému překladu
Tokijského kódu

   Mezinárodní kód botanické nomenklatury (ICBN) je důležitou příručkou pro botaniky, kteří se zabývají taxonomií rostlin a pracují v návazných botanických odvětvích používajících jména rostlin. Je to základní dílo pro sjednocení způsobu práce těchto botaniků, kteří popisují nové, dosud neznámé rostliny nebo se zabývají revizí taxonomie či nomenklatury rostlin již dříve popsaných. Způsob tvorby a vydávání Kódu se v průběhu tohoto celého století velmi zformalizoval a pro tuto práci se vytvořilo široké mezinárodní společenství, umožňující solidní probrání a uvážení všech návrhů ke změně Kódu podaných v období mezi jednotlivými Mezinárodními botanickými kongresy, které o změnách Kódu (formálně) rozhodují a hlasují. Kód jako živoucí dílo prochází v průběhu doby stálými změnami; jeho poslední vydání směřuje k podstatnějšímu zdůraznění ochrany a udržování známých a užívaných jmen a staví se proti změnám jmen z důvodů čistě nomenklatorických. Změny vyplývající z vývoje taxonomického názoru nejsou tím ovšem nijak vyloučeny. Ve smyslu uvedeného trendu současné nomenklatury představuje předkládaný přehled Tokijského kódu výrazný počin pro seznámení českých a slovenských botaniků s tímto procesem v nomenklatuře.

   ČSBS vydala v průběhu své činnosti dvakrát Kód, jednou jako úplný překlad v r. 1968 a pak jako jeho změny v r. 1972 v českém jazyce. ČBS se nyní připojuje k aktivitě dr. K. Marholda, CSc., jenž přeložil Tokijský kód, aby umožnila svým českým členům mít toto důležité dílo v blízkém jazyku a pracovat s ním. Příručka v originále není tak dostupná a u nás tak levná, aby ji mohl vlastnit každý zájemce o ni. Ani její zastoupení ve veřejných botanických knihovnách není dostatečné; proto její překlad je pro botanickou veřejnost České republiky i Slovenské republiky významný. Důležitá je rovněž snaha překladatele o vydání tohoto překladu v krátké době po vydání originálu a před započetím diskusí o příštím znění Kódu; v tom musíme být překladateli za jeho práci vděčni. Tokijský kód zatím vyšel pouze ve svém oficiálním znění a v německém překladu.

   Mezinárodní kód botanické nomenklatury má určitý jurisdikční charakter a tomu odpovídá i jeho právnická řeč a právnický způsob vyjadřování. Překlad takového textu - jak sám vím z vlastní zkušenosti - není jednoduchý a staví před překladatele mnohá úskalí při použití jeho rodného jazyka. Měl jsem možnost provést dvakrát revizi tohoto slovenského překladu Kódu a sdělit překladateli své poznámky k výsledku jeho práce. Mé poznámky se vztahovaly převážně k místům nejasným z hlediska použivatele této příručky a vyplývaly z mé vlastní zkušenosti z dvojího překladu Kódu a rovněž ze zkušenosti z vlastní nomenklatorické práce. Překlad K. Marholda odpovídá duchem Kódu i praktickým zkušenostem s jeho používáním a může být důležitou oporou v odborné práci českým i slovenským botanikům. Slovenský jazyk překladu, byť v právním zaměření poněkud odlišný od normálního, nám Čechům nejbližšího a všeobecně srozumitelného jazyka, nemusí a nemůže být nějakým zásadním problémem pro našeho botanika, jenž se chce v otázkách nomenklatury poučit a příručku používat a využívat. Přeji proto všem uživatelům této příručky úspěšnou práci s ní.

   Praha, 20. srpna 1995    Josef Holub


česky  <<  OBSAH  >>  po slovensky


 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA