Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)


Výjimka

Jako dočasnou výjimku schválil Tokijský kongres zachování současných údajů v Dodatku IIB, ač byla pro mnohá z uvedených jmen čeledí objevena místa dřívějšího platného zveřejnění odlišnými autory.

 


zpět

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA