Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód)

 


Závorky

V hranatých závorkách jsou uvedeny původní anglické výrazy tak, jak jsou uvedeny v Kódu [pozn. překl.].

 


zpět

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA